+47 951 64 649 post@ungdomsmentor.no

Foredrag

FOREDRAG TIL FORELDREMØTER/SAMLINGER/GRUPPER

Jeg holder foreldrag  der jeg tar opp relevante tema for foreldre til barn/ungdommer.

Jeg holder også foredrag for lærere om motivasjon, robusthet og selvregulering.

Foredragene holdes i en lett og engasjerende stil, med mange relevante eksempler fra foreldres hverdag.

Aktuelle tema til foredragene er:

  • Robuste barn. Hvordan kan foreldre hjelpe barna sine å takle motgang og utfordringer?
  • Motivasjon. Hvordan motivere de unge til å ta gode valg?
  • Selvregulering. Hvordan oppøve evnen til å regulere egne tanker, følelser og handlinger? 

Ta kontakt for nærmere info og avtale

Ta kontakt

Mobil: +47 951 64 649
Epost: post@ungdomsmentor.no

 

Shares
Share This